Kalibrasyonda Ölçerek Yükseliyoruz

Şirketimiz 2015 yılında kurulmuş olup uzman personelleri ile Türkiye nin her bölgesine kalibrasyon, danışmanlık, periyodik muayene, bakım ve eğitim hizmeti vermektedir  

METROLOJİ VE GENEL KALİBRASYON

➣Metrolojinin tanımı
➣Kalibrasyon hiyerarşisi ve izlenebilirlik
➣Temel birimler
➣Kalibrasyon neden gereklidir?
➣Kalite sisteminde kalibrasyonun yeri
➣Dahili kalibrasyon / Harici Kalibrasyon
➣Ölçüm ve kalibrasyon işlemi
➣Kalibrasyon sertifikaları içeriği
➣Kalibrasyon sertifikaları yorumlama
➣Akreditasyonun önemi

BOYUTSAL KALİBRASYON

➣Uzunluk metrolojisi ile ilgili terimler ve tarifler
➣İzlenebilirlik ve Uluslararası Kalibrasyon
➣Ölçme, Ölçme Hataları, Ortam Şartları
➣Paralel Blok Mastarlar (firma yerinde)
➣Kumpas kalibrasyonu teorik ve pratik eğitimi
➣Mikrometre kalibrasyonu teorik ve pratik eğitimi
➣Mihengir kalibrasyonu teorik ve pratik eğitimi
➣Komparatör saati ve Salgı Komparatörü kalibrasyonu teorik ve pratik eğitimi
➣Şerit metre-Çelik cetvel kalibrasyonu teorik ve pratik eğitimi
➣Açıölçer, gönye kalibrasyonu teorik ve pratik eğitimi
➣Uzunluk Kalibrasyonu Ölçme belirsizliği

SICAKLIK KALİBRASYONU

➣ITS-90 sıcaklık skalası
➣Direnç Termometreleri teorik ve pratik eğitimi
➣Termokupl teorik ve pratik eğitimi
➣Digital/analog termometreler teorik ve pratik eğitimi
➣Sıvı cam termometreler teorik ve pratik eğitimi
➣Hesap yöntemleri ve ilgili standartlar (IEC 751 IEC 584 v.b)
➣Etüv-Külfırını kalibrasyonu teorik eğitimi
➣Sıcaklık kalibrasyonu ölçüm belirsizliği, ilgili parametreler
➣Sertifikaların değerlendirilmesi

TERAZİ KALİBRASYONU

➣Terazi kalibrasyonu
➣Ağırlık tanım ve sınıflandırılması
➣Ağırlık sınıflarına göre sapma sınırları
➣Terazilerin sınıflandırılması
➣Terazi kalibrasyonu teorik ve pratik eğitimi
➣Terazi çeşitlerine göre kalibrasyon işlemindeki uygulama farklılıkları
➣Terazi kalibrasyonunda ölçüm belirsizliği
➣Sertifikaların değerlendirilmesi

BASINÇ KALİBRASYONU

➣Basınç ölçerler ile ilgili tanımlar , birimler
➣Manometre Sınıfları
➣Basınç Kalibrasyonu teorik ve pratik eğitimi
➣Basınç Kalibrasyonunda Ölçüm Belirsizliği
➣Sertifikaların değerlendirilmesi

ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ EĞİTİMİ

➣Belirsizlik Terimleri
➣Belirsizlik ve Olası nedenleri
➣İstatistik Dağılımlar
➣EA 4-02 Rehber Belirsizlik Dokümanı
➣A Tipi Belirsizlik hesaplama yöntemi
➣B Tipi Belirsizlik Hesaplama Yöntemi
➣Genişletilmiş Belirsizlik ve güvenilirlik düzeyi
➣Belirsizlik bileşenleri tayininde izlenecek yollar
➣Örnek Hesaplamalar

BİYOMEDİKAL KALİBRASYONU

➣Tıbbi Cihaz Yönetimi
➣Tıbbi Cihazlarda Performans Ölçümleri ve Kritiklik Seviyeleri
➣Hastabaşı monitörü kalibrasyonu
➣EKG cihazı kalibrasyonu
➣Tansiyon aleti kalibrasyonu
➣Elektrokoter kalibrasyonu
➣Ventilatör kalibrasyonu
➣Anestezi kalibrasyonu
➣Pulseoxımetre kalibrasyonu
➣İnfüzyon pompası kalibrasyonu
➣Sıcaklık Kalibrasyonu ( Etüv,Küvez,Otoklav )
➣Kalibrasyon Sertifikalarının Değerlendirilmesi
➣Tıbbi cihazlarda kabul toleransları

 

Kalibrasyon Hizmetlerimiz

- Terazi Kalibrasyonu
- Sıcaklık Kalibrasyonu
- Nem Kalibrasyonu
- Kuvvet Kalibrasyonu
- Boyut Kalibrasyonu
- Elektriksel kalibrasyon
- Biyomedikal Kalibrasyon

Daha Fazla

Eğitim Hizmetlerimiz

-Genel Metroloji ve Kalibrasyon Eğitimi

-Ölçüm Belirsizliği Eğitimi

-Kalibrasyon Uzmanlık Eğitimleri

-ISO 9001
-ISO 14001
-ISO 22000
-OHSAS 18001

Daha Fazla

Muayene Hizmetlerimiz

-Asansörler
-Basınçlı Kaplar 
-İş Makinaları
-Kaldırma İletme Ekipmanları
-Temiz Oda Validasyonu

-Topraklama Ölçümü

-Paratöner ve Trafo Ölçümleri

Daha Fazla